Sektion 20 (Åkeri) – Nominerings- & årsmöte

Lördagen den 20 februari kl. 09.30 kallar sektion 20 (Åkeri) till nominerings och årsmöte. På dagordningen nominering och val till uppdrag i sektionen och nominering till avdelningsuppdrag, samt information om avtalet, hälsar ordförande Henrik Holmgren som nås på 0709 526469

Mötet är digitalt, så anmälan sker till följande länk:    https://www.transport.se/avdelningar/malmo/sektion-20