Sektion 2 – Medlemsmöte, extra nomineringsmöte.

Vi önskar alla medlemmar i sektion 2 varmt välkomna till medlemsmöte/extra nomineringsmöte den 12 augusti kl. 18:00. Mötet kommer hållas på Rådhusgatan 14 B i Karlshamn.

På detta möte så kommer det att fyllnads nomineras till följande sektionsuppdrag och avdelningsuppdrag:

 • Sektionsordförande
 • Sektionsledamöter
 • Avdelningsordförande
 • Personlig ersättare till avdelningsordförande
 • Personlig ersättare till avdelningskassören
 • Studieorganisatör och informationsansvarig
 • Ungdomsansvarig
 • 1:e Suppleant till förbundsrådet
 • Ordinarie till Transports A-kassa
 • 1:e Suppleanter till Transports A-kassa
 • 3:e Suppleant till Transports A-kassa
 • Avdelningsrevisor

Ta gärna med Dig Dina arbetskamrater på mötet. Ju fler som engagerar sig, desto mindre jobb för den enskilde medlemmen. Alla medlemmar är välkomna.

 

Anmäl ditt deltagande på tfn: 010-480 30 51 eller via mail, skriv i ämnesraden vilket möte du avser delta på.

Hör gärna av dig på ovanstående telefonnummer om du har några frågor.

Varmt välkomna önskar styrelsen i sektion 2.