Sektion 11 – Årsmöte

Sektion 11 (Hagfors och Munkfors) inbjuder till årsmöte den 22 feb 18.00

Mötet hålls hos Socialdemokraterna, Köpmannagatan 11 i Hagfors, sektionen bjuder fika.

Under mötet ska val göras till sektionsordförande och 1 ledamot samt representantskapsledamöter.

Nomineringar till uppdrag på avdelning kommer även de ske, b.la. till sekreterare, kassör, styrelseledamöter och ersättare, revisorer, fanbärare och förbundsrådsledamöter.

För mer info, kontakta gärna sektionsordförande Christina Halvarsson, 070-235 15 40 alt. christinahson@yahoo.se

Välkommen!