Sektion 1 – Medlemsmöte/nomineringsmöte

Sektion 1 bjuder in alla medlemmar i sektionen till medlemsmöte/nomineringsmöte den 14 november kl. 17:00.
Plats: Avdelningskontoret på Karpalundsvägen 39 A i Kristianstad.

Då sektionen står utan fulltalig styrelse så måste en interimsstyrelsen utses.

Det kommer även ske nomineringar till sektionsordförande, styrelseledamöter och representantskapsledamöter för kommande verksamhetsår.

Vid frågor ring: 010-480 30 51 eller maila.