Sektion 1 – Medlemsmöte, extra nomineringsmöte

Vi önskar alla medlemmar i sektion 1 varmt välkomna till medlemsmöte/nomineringsmöte den 10 augusti kl. 17:30 på lokalkontoret i Kristianstad. Adress: Karpalundsvägen 39 A.

På detta möte så kommer det att fyllnads nominera till följande sektions och avdelningsuppdrag:

 • Sektionsledamöter
 • Suppleant till Avdelningsstyrelsen för sektion 1
 • Avdelningsordförande
 • Personlig suppleant till avdelningsordförande
 • Personlig suppleant till avdelningskassören
 • Studieorganisatör och informationsansvarig
 • Ungdomsansvarig
 • 1:e Suppleant till förbundsrådet
 • Ordinarie till Transports A-kassa
 • 1:e Suppleanter till Transports A-kassa
 • 3:e Suppleant till Transports A-kassa
 • Avdelningsrevisor

Ta gärna med Dig Dina arbetskamrater på mötet. Ju fler som engagerar sig, desto mindre jobb för den enskilde medlemmen. Alla medlemmar är välkomna.

Anmäl ditt deltagande på tfn: 010-480 30 51 eller mail, skriv i ämnesraden vilket möte du avser delta på.

Hör gärna av dig på ovanstående nummer om du har några frågor.

Varmt välkomna önskar sektionsstyrelsen i 1:an.