Sektion 1 – Extra medlemsmöte/nomineringsmöte

Sektion 1 håller extra nomineringsmöte söndagen den 2 september kl. 10, på Avdelningskontoret, Karpalundsvägen 39 a, Kristianstad.

Anledningen är att nuvarande ordförande går i pension fr o m 1 oktober 2018.

Vi kommer att nominera till:

Ordförande i sektion 1
Ledamot i sektionsstyrelsen
Suppleant i sektionsstyrelsen
Ordinarie ledamot i avdelningens representantskap
Suppleant för ordinarie ledamot i avdelningens representantskap.

Vi bjuder på fika. Välkommen!