Representantskapssammanträde avdelning 19

Samtliga representantskapsledamöter får kallelse till repet på post.

 

Den 22/1-19 kl.18.00 inleder vi med representantskapssammanträdet.

Vi behöver ha ett extra representantskapssammanträde p.g.a. att vi inte var beslutsmässiga på mötet den 7/12-19.

Vi ska bland annat ha dessa punkter i dagordningen:

  • Fyllnadsval till ordinarie ledamot i Avdelningsstyrelsen.
  • Val till LO-distriktet Mellansverige på 2 år, ordinarie samt suppleant.
  • Val av representant i LO-kommittén i Västerås på 2 år.
  • Styrelsens förslag till Val och arbetsordning samt Uppdragsreglemente.

 

Styrelsens förslag till Val och Arbetsordning samt uppdragsreglemente skickades ut via mejl och brev (till de som anmält). Har ni några frågor om dessa dokument så får ni gärna ta kontakt med mig via mejl innan sammanträdet.

Anmälan är obligatorisk för samtliga ledamöter i representantskapet, även anmälan om förhinder!

Anmälan skickas till avdelningsordförande på: kimberley.westermark@transport.se

Du som medlem är också välkommen, men behöver anmäla ditt deltagande.

 

Varmt välkomna den 22/1 kl.18.00!