Representantskapssammanträde avd 4

Representantsskapsledamöter är kallade via brev.

Alla medlemmar är välkomna att delta som gäst, men kontakta då ordförande Marika Lindberg 010-480 31 38

Det serveras kaffe och smörgås från kl 8,45.

Sammanträdet börjar kl 9,30 slutar ca kl 12 med gemensam lunch.