Representantskaps-sammanträde 5 december

Representantskapssammanträde är den 5 december kl. 10.00 – ca 13.00

På dagordningen bla; beslut om medlemsavgift

Sammanträdet kan ske via Teams. Mer information kommer

Kallelse kommer ca 14 dagar innan.

Meddela din sektionsordförande eller avdelningen om du inte kan medverka snarast

010-480 30 55