Representantskapssammanträde

 Representantskapssammanträde

Repet har sitt sammanträde måndagen den 3 december. Vi kommer att vara på Hotell Kusten på Kustgatan 10 i Göteborg.
Vi startar 17.30 med fika och sammanträdet börjar kl 18.00.
På dagordningen bland annat val av avdelningsuppdrag och redovisning av budget för 2019.

Välkomna!