Representantskapets årssammanträde

Representantskapet har sitt årssammanträde lördagen den 27 mars kl. 10,00.

Sammanträdet  kommer att genomföras digitalt pga pandemin och Folkhälsomyndighetens bestämmelser och kommer att genomföras tre sammanträden
vid samma tillfälle, varav det sista är årssammanträdet.

På dagordningen till första sammanträdena: Ekonomiska rapport, val av förening och företag,

På dagordningen till årssammanträdet: Årsbeslut, revisionsberättelse, val till avdelningsuppdrag,

Avdelning kommer kalla dig till möte genom Easymeet, du får en länk skickad till din registrerade e-postadress.
I mailet är det Easymeet som står som avsändare.