Representantskapets höstsammanträde, via Teams 3 oktober 10.00-ca 13.00

Sammanträde för valda representantskapsledamöter 3 oktober kl. 10.00 – ca 13.00 via Teams ( pga av Covid-19)

Kalenderinbjudan  ( länk till Teams) skickas ca 1 vecka innan

Du behöver ladda ner Teams app, kontakta avdelningen 010-480 30 55 så hjälper vi dig om du behöver

Om du inte kan medverka, anmäl snarast till din ordförande i sektionen eller till avdelningen

Välkomna!