Representantskapssammanträde

Plats: Helsingborgs Hamn

Den 10 december har representantskapet sammanträde.

Separat kallelse kommer skickas till ledamöter.