Representantskapssammanträde INSTÄLLT

OBS!!!!
Årsmötet är uppskjutet tillsvidare!!

Plats: Göteborgs hamn ( Galären )

Den 19 mars har representantskapet sammanträde.

Separat kallelse kommer skickas till ledamöter.