Representantskapsmöte!

Söndagen den 12 december 2021 kl. 11.00 har avdelning 18 Representantskapsmöte.

Du som medlem i Transport har möjlighet att närvara på detta möte.

Har du för avsikt att närvara kontakta Avdelningsordförande Mikael Humlin på mikael.humlin@transport.se eller på tel. 010-4803342.

Utdrag från dagordningen:

  • Beslut om eventuell höjning av medlemsavgift från 1 januari 2022.
  • Val av kongressombud samt ersättare.
  • Fastställande av avdelningens Mål & handlingsplan.
  • Fastställande av avdelningens Val & arbetsordning.

Välkomna!