Representantskapsmöte

Avdelning 19 representantskap har möte den 23 september kl.18.00

Vi kommer göra fyllnadsval till avdelningsstyrelsen, representantskapet och förtroendevalda revisorer.

Viktigt att du som ordinarie representantskapsledamot meddelar ditt deltagande.

Kallelse skickas ut på brev och digitalt.

 

Då det fortfarande råder rekommendationer som vi följer från Folkhälsomyndigheten så gäller följande:

Tvätta händerna direkt när du kommer till Hotellet.

Sprita dina händer när du kommer in i möteslokalen.

Försök att hålla rekommenderat avstånd till andra mötesdeltagare.

 

För dig som medlem och som är intresserad att närvara.

Kontakt vår avdelningsordförande Andreas Kedborn på e-post: andreas.kedborn@transport.se

Varmt välkomna!