Representantskapsmöte

Avdelningens representantskap träffas för det årliga decembermötet på Korrö kl. 08:30. Alla förtroendevalda kommer i sedvanlig ordning att bli kallade.

Med kallelse menas att man ska meddela avdelningen oavsett om man har möjlighet att delta eller inte.

Kontaktinformation kommer att bifogas i kallelsen.

Önskar du delta på sammanträdet som gäst vill vi att du hör av dig till avdelningen senast den 12 november.

Kamratliga hälsningar

Transport avd. 51