Representantskaps- och styrelsemöte

Representantskapsmötet börjar kl. 09:00 och efter avslutat möte stannar avdelningsstyrelsen kvar och har styrelsemöte.