Kallelse till extrainkallade representantskapssammanträden

2019-04-03

Till Sydöstra Sveriges Transportarbetarefackförenings representantskapsledamöter!

Härmed kallas du som representantskapsledamot till Sydöstra Sveriges Transportarbetarefackförening extrainkallade representantskapssammanträden enligt nedan.

Plats: Korrö Vandrarhem, Ladan
Datum: Lördagen den 27 april 2019
Tid: 09:00, frukost från ca 08:30

Samåkning ska se om så är möjligt. Du som representantskapsledamot har fått kontaktuppgifter till den ni ska kontakta i den skriftliga kallelsen som är hemskickad till er.

Meddela avdelningen senast måndagen den 23 april om du kan närvara eller ej!
Detta gör du antingen via mail eller telefon: 010-480 30 51 (avdelningen) eller telefon: 010-480 32 86 (Jimmy Ovesson), lägg röstmeddelande om han ej svarar.

Meddela även om du har några allergier eller liknande som köket på plats behöver veta då även lunch kommer beställas.

Glöm inte att kontakta avdelningen först om du tänkt ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förutom sedvanliga möteshandlingar kommer vi kommer ta beslut om ansvarsfrihet för styrelsen på årssammanträdet.

På representantskapssammanträdet kommer det förutom sedvanliga möteshandlingar genomföras val av bland annat ordförande, sekreterare, revisorer, revisorssuppleanter, studieorganisatör, ungdomsansvarig, förbundsrådsledamot och dess suppleanter.

Fullständiga dagordningar finns medskickat tillsammans med den skriftliga kallelsen.
Du bör ha mottagit kallelsen inom 1-2 arbetsdagar. Om så inte ber vi dig kontakta avdelningen på tfn: 010-480 30 51 och prata med Cecilia Gunnvall.

Med vänlig hälsning
Sydöstra Sveriges Transportarbetarefackförening

Jimmy Ovesson