Representantskapets decembersammanträde

Vi önskar alla våra representantskapsledamöter välkomna till decembersammanträdet.

Det kommer hållas på Korrö.

Frukost serveras från 8:30, sammanträdet börjar 9:00.

Mer info och dagordningspunkter kommer inom kort.

Kallelse kommer även skickas hem till utsedda ledamöter.

Pga Covid-19 är vi restriktiva med att ta emot gäster. Önskar du delta får du kontakta avdelning på tfn: 010-480 30 51 så får vi se om det finns möjlighet att delta.

Varmt välkomna önskar
Transport Avd. 51