Representantskapets Årssammanträde avd. 4

Representantsskapsledamöter är kallade via brev.

Alla medlemmar är välkomna att delta som gäst,

Kontakta då ordförande Joakim Carlsson 010-480 31 38

joakim.carlsson@transport.se

 

Val som ska företas bla.

Avdelningsordförande  2 år

Revisor 2 år