Representantskapets Årssammanträde

ÅRSMÖTE
Avd 17 kallar härmed representantskapsledamöter till årsmöte!
Lördag den 19 September kl 11 (fika från 10.30) i transports lokaler på Skåningstorpsvägen 5, Skövde
Separat kallelse samt dagordning kommer via mail.
För frågor kring samåkning utanför Skaraborg, ta kontakt med Marie Samuelsson, 010 480 36 40
Vid förhinder, kontakta Ordförande Jerry Walthéreson på 010 480 36 41