Representantskapssammanträde

Representantskapssammanträde
Avd 17 har representantskapssammanträde digitalt!
Lördag den 5 September kl 10 via Microsoft Teams.
Kallelse samt dagordning kommer via mail.
Vid förhinder, kontakta Ordförande Jerry Walthéreson på 010 480 36 41