Representantskapets årssammanträde

Representantskapets årssammanträde kommer att hållas:

Plats: Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala
Datum: 24 mars 2018
Tid: 12.00-19.00

På dagordningen: behandling av verksamhetsberättelse, val och arbetsordning samt val av avdelningsuppdrag.