Representantskapets årsmöte och ordinarie marsmöte

Plats: Emmaboda Folkets Hus, Dacke-salen.

Frukost från ca 08:30.

Alla representantskapsledamöter har fått en kallelse skickad till sig.