Representantskapet, December 2018

Representantskapet är det högst beslutande organet i en lokalavdelningen. Den är öppen för alla medlemmar att komma som åhörare i mån av plats.
Är du intresserad av att besöka så kontakta ordförande Kenneth så vi kan beställa frukost och lunch till dig.

Kenneth Pettersson
010-480 32 55
kenneth.pettersson@transport.se