Representantskapet

Stockholms Transportarbetarefackförening

Kallelse till sammanträde i representantskapet

Måndag den 10/12 kl 18:30
Plats Zäta-Salen, ABF Huset, Sveavägen 41, 1 tr

På dagordningen bland annat:
Fyllnadsval avdelningssekreterare
Fyllnadsval RSO, perioden 1/1 2019- 31/12 2019
Beslut om medlemsavgifter 2019
Beslut om löne och arvodestat för 2019
Presentation av avdelningens budget för 2019

Ledamöter och ersättare kommer att få en skriftlig kallelse med preliminär dagordning och beslutsunderlag via mejl två veckor innan mötet.

Alla medlemmar är i mån av plats välkomna till sammanträdet 18:30

Julbord serveras till representantskapets ledamöter och ersättare från klockan 17:30 i restaurang Två Grabbar på 1 tr.

Anmäl förhinder per mejl till:
transport.5@transport.se