Petroleumsektionens medlemsmöte

Petroleumsektionen har sitt medlemsmöte onsdag den 20 februari 2019 kl 18.00 med fika från 17.30.

På dagordningen: Val av sektionsordförande och ledamöter till Representantskapet.

Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna önskar styrelsen!