Petroleumsektionens medlemsmöte

Petroleumsektionen har sitt medlemsmöte onsdag den 7 november kl 18.00 med fika från 17.30.

På dagordningen: Nominering till styrelse och ordförande för sektionen.

Välkomna önskar styrelsen!