Nya nomineringsmöten i sektionerna.

Med anledning av att avdelning 19s sektioner ska ombildas, håller sektionerna nya nomineringsmöten gällande sektionsuppdrag och representantskap den 24 januari 2019. Start kl. 18:00. Framledes kommer det bara att vara 2 större sektioner i avdelningen. Det ska nomineras till styrelser i dessa 2 sektioner, samt till representantskapsledamöter. Tidigare gjorda nomineringar kommer att kvarstå i det fall den nominerade inte avsäger sig nomineringen. Kallelser har skickats ut.