Norra sektionens medlemsmöte

Norra sektionens medlemsmöte kommer att hållas:
Datum: 8 februari 2018
Tid: Kl. 18.30
Plats: Avdelningens lokaler, Stallängsgatan 17 A, Uppsala

Alla medlemmar som är verksamma i Uppsala, Tierp, och Östhammar är välkomna!

På dagordningen: nomineringar till representantskapet och sektionsstyrelsen.