Nomineringsmöte A-kassan

Inför val av ombud och ersättare till kassans föreningsstämmor under perioden 2017 – 2022 utlyser Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa nominering.

Endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa och tillhörande valkretsen har rätt att nominera och kan göra detta på nomineringsmöte som kommer att hållas lördagen den 18 mars 2017 kl.09:00 i Emmaboda Folkets Hus, Dacke-salen.

Till ombud och ersättare kan endast medlem i Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa nomineras och tillhörande valkretsen nomineras.

 

Anmäl ditt deltagande genom att maila eller ring 010-480 30 51.