Nokas Arlanda nomineringsmöte

Nokas Arlanda nomineringsmöte kommer att hållas:
Datum: 16/1 och 17/1 2018
Tid: 13.00-15.00
Plats: Fackexpeditionen terminal 4

På dagordningen: Nomineringar till Klubbstyrelseposter samt representantskapsposter.