Möteskalendarium för sektion 5

2020/2021

Årsmöte: 2020-02-08 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Medlemsmöte 2020-09-10 kl 18.00, mötet kommer att ske digitalt genom kallelse via mejl senast 1 vecka innan mötet.

Nomineringsmöte 2020-11-19 kl 18.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Årsmöte: 2021-02-13 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Innan mötena bjuder sektionen på fika.