Möteskalendarium för sektion 5

2019/2020

Årsmöte: 2019-02-09 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Medlemsmöte 2019-09-07 kl 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Nomineringsmöte 2019-11-09 kl 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Årsmöte: 2020-02-08 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Sektionen bjuder på fika 30 minuter innan mötet börjar.