Möteskalendarium för sektion 5

2021/2022

Årsmöte: 2021-02-13 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Medlemsmöte 2021-09-09 kl. 18.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Nomineringsmöte 2021-11-18 kl. 18.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Årsmöte: 2022-02-14 kl. 18.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

På grund av rådande situation med Covid19 kan mötena äga rum digitalt.