Möteskalendarium för sektion 4

2021

Årsmöte: 2021-02-20 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Medlemsmöte: 2021-03-13 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. (Detta mötet flyttas fram till 2021-08-28 enligt beslut på medlemsmöte den 20 februari)

Medlemsmöte: 2021-06-12 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Medlemsmöte: 2021-08-28 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg

Nomineringsmöte: 2021-11-20 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

2022

Årsmöte: 2022-02-12 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg.

OBS! På grund av rådande situation med Covid19 kan mötena äga rum digitalt.