Möteskalendarium för sektion 4

2019

Årsmöte: 2019-02-16 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 09.30.

Medlemsmöte: 2019-04-27 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 09.30.

Medlemsmöte: 2019-09-14 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 09.30. 

Extra Medlemsmöte: 2019-09-21 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 09.30. 

Nomineringsmöte: 2019-11-16 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg. Fika från kl. 09.30.

2020

Årsmöte: 2020-02-15 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg. Fika från kl. 09.30.