Möteskalendarium för sektion 4

2018

Årsmöte: 2018-02-17 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 09.30.

Medlemsmöte: 2018-04-28 kl. 11.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 10.30.

Medlemsmöte: 2018-09-15 kl. 11.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Fika från kl. 10.30. 

Extra årsmöte: 2018-10-27 kl.09.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Nomineringsmöte: 2018-11-17 kl. 11.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg. Fika från kl. 10.30.

2019

Årsmöte: 2019-02-16 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg. Fika från kl. 09.30.