Möteskalendarium för sektion 4

2020

Årsmöte: 2020-02-15 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Medlemsmöte: 2020-04-25 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. INSTÄLLT!

Medlemsmöte: 2020-09-26 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg. Mötet kommer även att ske digitalt genom kallelse per mejl senast 1 vecka innan mötet.

Medlemsmöte: 2020-10-17 kl. 10.30, Avdelningens expedition, Florettgatan 12 i Helsingborg.

Nomineringsmöte: 2020-11-28 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg.

2021

Årsmöte: 2021-02-20 kl. 10.00, Avdelningens expedition, Florettgatan 12  i Helsingborg.

Innan mötena bjuder sektionen på fika.