Möteskalendarium för sektion 3

2019

Årsmöte: 2019-02-02 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm.

Medlemsmöte: 2019-05-25 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3 – 7, Ängelholm.

Medlemsmöte: 2019-09-28 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3 – 7, Ängelholm.

Nomineringsmöte: 2019-11-16 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3 – 7, Ängelholm.

2020      

Årsmöte: 2020-02-08 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3 – 7, Ängelholm.

Innan mötena bjuder sektionen på fika!