Möteskalendarium för sektion 3

2021

Årsmöte: 2021-02-13 kl.10.00, digitalt via Teams. OBS! Ändrat datum och plats!

Medlemsmöte: 2021-05-08 kl. 10.00, mötet kommer att hållas digitalt.

Medlemsmöte: 2021-08-28 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3-7, Ängelholm.

Nomineringsmöte: 2021-11-06 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen
3 – 7, Ängelholm.

2022     

Årsmöte: 2022-02-12 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3 – 7, Ängelholm.

Det bjuds på fika från kl. 09.30! OBS! På grund av rådande situation med Covid19 kan mötena äga rum digitalt.