Möteskalendarium för sektion 3

2018

Årsmöte: 2018-01-27 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm. Fika från kl. 09.30.

Rådgivningsmöte: 2018-04-05 kl. 19.30, Folkets Hus, Södra vägen 3-7, Ängelholm. Fika från 19.00.

Medlemsmöte: 2018-05-26 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3-7, Ängelholm. Fika från 09.30. INSTÄLLT!

Medlemsmöte: 2018-09-29 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3-7, Ängelholm. Fika från 09.30.

Nomineringsmöte: 2018-11-17 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm. Fika från kl. 09.30

 

2019        

Årsmöte: 2019-02-02 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm. Fika från kl. 09.30.