Möteskalendarium för sektion 3

2021

Årsmöte: 2021-02-13 kl.10.00, digitalt via Teams. OBS! Ändrat datum och plats!

Medlemsmöte: 2021-05-08 kl. 10.00, mötet kommer att hållas digitalt.

Medlemsmöte: 2021-09-04 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3-7, Ängelholm. OBS! Ändrat datum!

Nomineringsmöte: 2021-11-20 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen
3 – 7, Ängelholm. OBS! Ändrat datum!

2022     

Årsmöte: 2022-02-12 kl.10.00, Folkets Hus, Södra Vägen 3 – 7, Ängelholm.

Det bjuds på fika från kl. 09.30!