Möten för representantskapet

Representantskapet

Representantskapsmöte torsdagen den 17 december 2020.

Representantskapsmöte lördagen den 30 januari 2021.

Årsmöte lördagen den 20 mars 2021.

Representantskapsmöte måndagen den 27 september 2021.

Representantskapsmöte torsdagen den 25 november 2021.

Årsmöte söndagen den 20 mars 2022.