Möten för representantskapet

Representantskapet
Årsmöte söndagen den 18 mars 2018.

Torsdagen den 11 oktober 2018.

Lördagen den 24 november 2018.

Årsmöte söndagen den 24 mars 2019.