Möten för representantskapet

Representantskapet
Årsmöte söndagen den 24 mars 2019.

Måndagen den 7 oktober 2019.

Lördagen den 23 november 2019.

Årsmöte söndagen den 22 mars 2020.