Miljösektionens årsmöte

Miljösektionen har sitt årsmöte fredagen 21 februari kl. 17.00 med fika.

På dagordningen : Val av ordförande

Välkomna!