Miljösektionens årsmöte

Miljösektionen har sitt årsmöte fredagen 19 februari kl. 17.30.

Mötet kommer att genomföras digitalt pga pandemin och Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

För att se hur mötet skall genomföras och att se vad du behöver göra för att delta tryck vidare på länken