Miljöarbetaresektionens medlemsmöte

Miljöarbetaresektionen har sitt medlemsmöte fredagen den 22 februari kl 17.30 .

På dagordningen bl.a. nomineringar till sektionen och representantskapet.

Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna önskar styrelsen!