Miljöarbetaresektionens medlemsmöte

Miljöarbetaresektionen har sitt medlemsmöte fredagen den 9 november kl 17.00 .

På dagordningen bl.a. nomineringar till sektionen och representantskapet.

Välkomna önskar styrelsen!