Miljöarbetaresektionens medlemsmöte

Miljösektionen kommer att ha sitt medlemsmöte Fredagen den 15/11 kl.17 på avdelningen.
På dagordningarna kommer det bland annat nomineras till avdelningsuppdrag repet och sektionsstyrelsen.

Välkomna önskar styrelsen!