Medlemsmöte/nomineringsmöte Sektion 4

Medlemsmöte/Nomineringsmöte.
Den 12 november kl. 11:00 på ABF, Verkstadsgatan 13 i Oskarshamn.
Vi kommer prata om vad som händer i sektionen och avdelningen.
Det är även ett nomineringsmöte. Av nomineringsmötets nomineringar är årsmötet bundet.
Så kom och gör din röst hörd.

Varmt välkomna önskar sektionsstyrelsen i 4:an.