Medlemsmöte/nomineringsmöte Sektion 2

Den 11 november kl. 11:00 kommer sektionen hålla medlemsmöte/nomineringsmöte på Kreativum i Karlshamn.

Efter mötet bjuds du på en rundtur och lunch.
Obs att anmälan krävs för att vi ska kunna beräkna mat, anmälan görs på telefon: 010-480 30 51 eller mail
absolut senast den 6:e november.
Se
http://www.kreativum.se/ för mer information.
Av nomineringsmötets nomineringar är årsmötet bundet. Därför är det extra viktigt att du som medlem kommer och gör din röst hörd.

Varmt välkommen önskar sektionsstyrelsen i sektion 2, Blekinge