Medlemsmöte – Sektion 6 (Arvika och Årjäng)

Sektion 6 bjuder in till medlemsmöte tisdagen den 22 november kl. 18.30
Vi håller till i ABF´st lokaler i Arvika (Hamngatan 7B).
Under mötet ska det nomineras till sektionsstyrelsen, representantskapet och avtalsrådet.
Har du något som du funderar på? Pass på att komma dit och lyft upp din fråga på mötet.
Välkommen/ Styrelsen