Medlemsmöte sektion 5

Sektion 5 bjuder in till medlemsmöte onsdagen den 21 november kl. 18.
Vi håller till i Folkets Hus i Filipstad (rum 230).
Under mötet ska det nomineras till sektionsstyrelsen, representantskapet och avtalsrådet.
Har du något som du funderar på? Pass på att komma dit och lyft upp din fråga på mötet.
Välkommen/ Styrelsen