Medlemsmöte Sektion 3

Medlemsmöte för alla medlemmar i sektion 3 – Kronoberg!
Andreas Kindesjö kommer lördagen den 7 okt kl. 10:00 hålla i medlemsmötet på ABF, Arabygatan 80 i Växjö. Sektionen står sedan i våras utan sektionsstyrelse. Det betyder att det för tillfället inte bedrivs något fackligt arbete på sektionsnivå i Kronoberg. Avdelningen har flera gånger både kallat och bjudit in till möten tidigare i samma ärende. Men då det inte har funnits något intresse vare sig bland våra fackliga förtroendemän eller bland medlemmarna, att bedriva något fackligt arbete på sektionsnivå så kommer vi inte vidare. Om det inte heller denna gång finns något intresse för att driva det fackliga arbetet vidare i sektionen, kommer avdelningen inte kalla till fler möten förrän intresseanmälningar inkommer från fackliga förtroendemän eller medlemmar.

Detta betyder krasst att det inte kommer bedrivas något lokalt arbete i sektionen. Information om vad som händer i avdelningen, i de andra sektionerna och andra viktiga lokala frågor kommer alltså inte finnas att tillgå för medlemmarna i Sektion 3, annat än i tidning och på hemsida. Så det är viktigt att så många som möjligt kommer, ju fler som kan tänka sig att hjälpas åt desto mindre arbete blir det för den enskilde individen.

Vi bjuder på lunch efter mötet. Varmt välkomna

/Verkställande Utskottet, Transport Avd. 51