Medlemsmöte sektion 3 i Linköping

Ur dagordningen:

Nominering till

avdelningens ordförande,

studieorganisatör (fyllnadsval),

representantskap, revisor samt till sektionsuppdrag.

Den 6 november kl 18 på avdelningens expedition i Linköping.

Välkomna, hälsar styrelsen i sektion 3!