Medlemsmöte sektion 3 bevakning, bensin, gummiverkstäder, tidningsbud

Medlemsmöte för att täcka upp vakanta platser i sektion och avdelning

Sektionsordförande

Sektionsledamot

Suppleanter i sektionen

Suppleanter i avdelningsstyrelsen

Suppleanter för revisorer

Förbundsrådet

Ersättare förbundsrådet

Fanbärare

Ersättare fanbärare

Valberedningen

Vi kommer även att lyfta frågan om eventuella aktiviteter vi kan utföra under rådande pandemi.

 

Microsoft Teams meeting klicka på anslut under för att komma in på mötet.

Anslut.