Medlemsmöte sektion 2

Hej Transportare!


Sektion 2 håller medlemsmöte den 11 januari klockan 17:30.
Plats: Transports avdelningskontor, Regnvindsgatan 8 och via Teams.
Anmälan: Senast den 10 januari även för Teams.
Skicka anmälan till sektion2@hotmail.com
Under mötet kommer vi att planera lite inför ett projekt som vi ska starta under våren. Det ska även nomineras till ordförande, sekreterare och repskapsledamöter (man ska tillfrågas innan).

Välkomna!
Ordf. Tina Andersson