Medlemsmöte Sektion 2

Hej Transportmedlem.

Nu är det dags igen för medlemsmöte i sektion 2 Terminal/Lager, Bemanning.

Mötet är förlagt till avdelningen den 26 oktober kl. 17:00

På mötet kommer det att nomineras ombud till kongressen 2022.

Det ska även nomineras till revisorssuppleant samt ungdomsansvarig som det är fyllnadsvals på.

Mötet är fysiskt vilket vi på avdelningen tycker är roligt.

Tänk på att om du känner dig lite snuvig, febrig eller har andra symtom så stanna hemma.

 

Mötet är helt frivilligt att vara med på det finns inga tvång att vara med.