Medlemsmöte – Sektion 11

Sektion 11 bjuder in till medlemsmöte måndagen den 19 november kl. 18.
Vi håller till på Hotell Monica i Hagfors.
Under mötet ska det nomineras till sektionsstyrelsen, representantskapet och avtalsrådet.
Har du något som du funderar på? Pass på att komma dit och lyft upp din fråga på mötet.
Välkommen/ Styrelsen