Representantskapets decembermöte

Representantskapets ledamöter kallas till dessa möten.

Övriga medlemmar som är intresserade att närvara får göra så i mån av plats och efter anmälan till ordförande.

 

I dagsläget sker alla möten i Emmaboda Folkets Hus med start 9.00.

Fika finns från 8.30 och vi bjuder även på lunch och i fall mötet drar ut på tiden också eftermiddagsfika.