Årsmöte – Sektion 1

Den 22 februari kl. 18.30 bjuder sektionen i Karlstad med omnejd (åkeri och miljöavtalen) till årsmöte i Transports lokaler i Karlstad.

Mötet gästas av Erik Hjort från Folksam som kommer informera om de försäkringar som finns i medlemskapet.

Under mötet kommer nominering till sektionens uppdrag samt representantskap ske enl. följande:

2 st ledamöter till sektionsstyrelsen

2 st ersättare till sektionsstyrelsen

10 ledamöter till representantskapet

10 ersättare till representantskapet

Ledamöter till LO-facken Södra Värmland

Nominering till b.la. följande uppdrag i avdelningen kommer att ske:

Uppdrag:                                       Tid:

Avdelningsordförande                    2 år

Regionalt skyddsombud                 2 år (fyllnadsval)

Studieorganisatör                           2 år

Ungdomsansvarig                           2 år

4 st ledamöter avd. styr                  2 år

5 st suppleanter avd. styr               2 år

 

Revisor                                           2 år

2 revisor supp.                                2 år

Fanbärare                                       1 år

Ers. Fanbärare                                1 år

2 st ledamöter valberedning          1 år

3 st ers. Valberedning                    1 år

Ledamot LO-repskap                     1 år

Ers LO rep-skap                              1 år


Sektionen bjuder på fika.

Välkommen!