Medlemsmöte i Tidningssektionen 1 september

Nomineringsmöte i Tidningsbudssektionen den 1 september 17.00-ca.19.00

På dagordningen bl.a. Nomineringar till sektionsuppdrag ( sektionsordförande och ordinarie ledamot)

samt verksamhetsplanering inför 2021

Vi bjuder på fika

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla