Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen

Taxi/Bussektionen organiserar Bussförare,Taxiförare, Taxitelefonister och förare anställda i hyrverksföretag.

Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen

2020-11-23 18:00

Plats: Digitalt
Länk till mötet skickas ut ett par dagar innan mötet på mejl. (Kontrollera gärna på ”Mina sidor” att vi har rätt mejladress till dig)

Ur dagordningen
Nominering till sektionsordförande, ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap
Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap
Arbetsmiljö
Studier
Rapporter
Övriga Frågor

Varmt Välkomna!
Sektionsstyrelsen