Medlemsmöte i Miljösektionen

Miljösektionen

 

Medlemsmöte i Miljösektionen

 

2019-05-16 18:30

 

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

 

Ur dagordningen

Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap

Fyllnadsnominering ersättare valberedning

Arbetsmiljö

Rapporter

Övriga Frågor

 

Kaffe, te och mackor serveras innan mötet

 

Varmt Välkomna!

Sektionsstyrelsen